Pakistan- Ramadan Calendar 2019 Sehr o Iftar Timings Radzan Time

Pakistan- Ramadan Calendar 2019 Sehr o Iftar Timings Radzan Time

Koi ankhoon akhon se

Koi ankhoon akhon se baat kar leta hai,

koi ankhon ankhon main mulakat kar leta hai
Bada mushkil hota hai jawab dena
jab koi khamosh reh kar sawal kar leta hai.

0 comments:Post a Comment